سیستم های اطفاء حریق

رشد روز افزون جمعیت و نیاز به مسکن و همچنین گسترش اماکن اداری، تجاری و … در کلان شهر تهران، افزایش ساخت و ساز را به دنبال داشته است. با استناد به آمار و ارقام حوادث ارجاع شده به این سازمان، متأسفانه عدم آگاهی از اصول ایمنی ساختمان ها و بعضاً کوتاهی افراد مسئول، هرساله حوادث و سوانح تلخ بسیاری را موجب شده و خسارات مالی و جانی فراوانی را به شهروندان محترم تحمیل مینماید.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به عنوان چشم و متولی ایمنی شهر ، با توجه به رشد حریق و حوادث همه تلاش وسعی خود را معطوف به رعایت نکات ایمنی در معماری، ساختار و دسترسی کاربریهای جدید و موجود شهری نموده و امیدوار است با همکاری همه نهادهای ذیربط از جمله سازمان نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان، سازماناستاندارد،شهرداری، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شاهد توسعه روزافزون ایمنی شهری به ویژه در بخش سازه های شهری باشیم.
مجموعه ضوابط و مقررات ایمنی آتشنشانی، در سه بخش ضوابط ایمنی معماری، ضوابط ایمنی تأسیسات مکانیکی و ضوابط ایمنی تأسیسات الکتریکی گرد آوری شده است.
ضوابط سامانه های اطفای حریق شامل ضوابط مرتبط با شبکه های آتشنشانی که مشتمل بر مخزن آب، پمپ های آب، لوله کشیو اتصالات و جعبه های آب آتشنشانی در پارکینگ ها و طبقات و همچنین شبکه های بارنده یا اسپرینکلر که به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های حفاظت ساختمان در مقابل حریق شناخته میشود، منتشر میشود. وجود شبکه بارنده به شرط آنکه در نگهداری آن دقت شود، در توسعه ایمنی به قدری مؤثر است که در بعضی از کشورهای بزرگ اروپایی از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ مرگ و میر ناشی از وقوع آتشسوزی در این ساختمانها حتی برای یک مورد هم گزارش نشده است.
بدیهی است گردآوری چنین مجموعه هایی هیچگاه خالی از اشکال نبوده و این سازمان امید دارد تا با تکیه بر پیشنهادات و راهنمایی های ارزشمند شما مهندسین و مخاطبین گرامی، با اصالح و بازنویسی این ضوابط، در راستای هرچه بهتر و کاملتر شدن این مجموعه گام بردارد.
در پایان، از پشتیبانی جناب آقای مهندس شریفزاده، مدیرعامل محترم سازمان و آقایان طاوسی، تفویضی، نیکبخت، بنتنبی،گروه تحقیق و مطالعات معاونت پیشگیری و سایر عزیزانی که در گردآوری و تنظیم مجموعه حاضر کوشیده اند قدردانی میگردد.
کلیه ضوابط و الزامات این آییننامه، برای ساختمان هایی که دستورالعمل ایمنی آنها بعد از تاریخ 10/01/0931صادر شده است، الزم الاجرا است.

19 تیر 1398
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.